Posted on

การพนัน มีทางแก้เดียวคือ ทำการพนันให้ถูกกฎหมาย

มีทางแก้

       ‘การพนัน’ เป็นปัญหาคลาสสิคในประเทศไทยที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานาน พอๆ กับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ยาเสพติด สุรา และซ่อง

       ในสายตาของคนไทยจำนวนไม่น้อย การพนันที่แทรกไปทุกอณูของสังคมไทย เป็นปัญหามาจาก ‘เจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่’ ไม่กวดขันจับกุมบ่อนพนัน โต๊ะพนัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนและคอร์รัปชัน

       แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งกว่านั้น และนำหลักรัฐศาสตร์สมัยใหม่มาจับ จะพบว่ากำลังของ “เจ้าหน้าที่” ไม่มีวันที่จะปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในทุกเวลา เพราะนักพนันมีความต้องการจะพนันอยู่ตลอดเวลา ต่อให้เจ้าหน้าที่กวดขันแค่ไหนก็สามารถหาวิธีเล่นพนันได้เสมอ

       ถ้าอยากแก้ปัญหาเรื่องการพนันอย่างได้ผล ประเทศไทยย่อมต้องใช้ “กระบวนการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง” ที่ดีกว่าการไล่จับไล่ปิดแบบในปัจจุบัน

       ปัจจุบัน นานาประเทศต่างยอมรับว่าการพนันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการจับกุมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องกลับวิธีคิดเสียใหม่ให้การพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย นำธุรกิจที่เคยดำมืดอยู่ใต้ดิน และถูกบริหารจัดการด้วยระบอบอิทธิพลมืด ขึ้นมาอยู่บนดินให้โปร่งใสและบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามหลักธุรกิจ

       การนำการพนันทุกชนิดมาอยู่บนดินอย่างถูกกฎหมาย มีคุณประโยชน์ที่สำคัญอย่างน้อยๆ 3 ประการ ดังนี้

       ข้อมูลการพนันที่เคยปิดลับ สะเปะสะปะ ไร้ทิศทาง เปลี่ยนมาจับต้องและบริหารจัดการได้ กำกับดูแล (regulate) ได้ เช่น ควบคุมอายุผู้เล่นพนันผ่านการขอใบอนุญาต หรือ ตรวจสอบจำนวนเงินพนันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเสียพนันจนหมดเนื้อหมดตัวได้
       ระบบเศรษฐกิจใต้ดินถูกนำขึ้นมาบนดิน รัฐสามารถนำเงินค่าธรรมเนียมหรือส่วนแบ่งรายได้มาพัฒนาประเทศได้ ไม่ต่างอะไรจากภาษีสรรพสามิต หรือ เงินรายได้จากกองสลาก-สนามม้า-สนามมวย ในปัจจุบัน
       ลดปัญหาอาชญากรรม หนี้นอกระบบ ส่วยบ่อนพนัน ฯลฯ โดยสร้างแรงจูงใจให้นักพนันเข้ามาเล่นพนันในสถานบริการหรือระบบการพนันของรัฐ (หรือรัฐให้สัมปทาน-ใบอนุญาต) ที่ถูกกฎหมาย ไม่มีการโกง โปร่งใส เป็นระเบียบ
       ผู้ที่ต่อต้านการพนันแบบถูกกฎหมาย (จะด้วยเหตุผลว่า “เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ” หรือไม่ก็ตาม) ควรพึงระลึกไว้ว่า ปัจจุบันต่อให้การพนันเกือบทุกประเภทไม่ถูกกฎหมาย ถ้าคนอยากจะเล่นพนัน ก็หาวิธีเล่นได้อยู่ดี และนำมาซึ่งปัญหามากมายต่อสังคม

       สู้นำระบบการพนันมาไว้บนดิน บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเงินเข้ารัฐสร้างรายได้ คุ้มครองนักพนันให้เล่นการพนันอย่างมีลิมิต-ป้องกันการฉ้อโกง ทั้งหมดนี้ย่อมจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยในระยะยาวมากกว่า

       แนวคิดการทำการพนันให้ถูกกฎหมาย ถูกพูดซ้ำมาหลายครั้งในสังคมไทย แต่ถูก “พลังถ่วง” หลายอย่างสกัดกั้นจนไม่มีเกิดได้สักที (ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ “หวยออนไลน์” ในสมัยรัฐบาลทักษิณที่ถูกล้มไปด้วยเหตุผลหลายๆ ประการ)

       ได้เวลากลับมาเริ่มต้นอีกครั้งกันหรือยัง?